Browsing Category

Mumbai

Jobs in Mumbai

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या २ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या २ जागा…

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे)  अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा संचालक…

मुंबई येथील राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मध्ये विविध पदांच्या एकूण ७ जागा

राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध  पदांच्या एकूण ७ जागा मुख्य वैद्यकीय सल्लागार,…

मुंबई येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या रिक्त जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था, अंतर्गत मुंबई शहर/ मुंबई उपनगर/ ठाणे आणि पालघर यांच्या आस्थापनेवरील विमा वैद्यकीय व्यावसायिक पदांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटी मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स एड्स कंट्रोल सोसायटी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा उप संचालक, एम…

मुंबई येथील माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मध्ये चालक पदांच्या एकूण ८ जागा

माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील चालक पदाच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडे ऑनलाईन पद्धतीने  अर्ज मागविण्यात येत आहेत. चालक पदांच्या एकूण ८ जागा शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार किमान…

मुंबई येथील मनपा सहकारी बँक यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

मनपा सहकारी बँक, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडे विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८ जागा उप. महाव्यवस्थापक, सहाय्यक महाव्यवस्थापक, शाखा…

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विविध पदांच्या एकूण १० जागा

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) आणि विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

मुंबई येथील टाटा मेमोरियल ट्रस्टच्या आस्थापनेवर विविध पदाच्या २ जागा

मुंबई येथील टाटा मेमोरियल सेंटर अंतर्गत अँँडँव्हान्स सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च अँँण्ड एज्युकेशन (ACTREC) यांच्या आस्थापनेवरील गृहपालन पर्यवेक्षक पदाच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

मुंबई येथील जलसंपदा विभागा मध्ये सदस्य पदांच्या रिक्त जागा (मुदतवाढ)

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन ई-मेल द्वारे किंवा विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदस्य पदांच्या  जागा…