Browsing Category

Mumbai

Jobs in Mumbai

मुंबई येथील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील चालक पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. चालक पदांच्या एकूण ८ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

मुंबई विद्यापीठ मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई अंतर्गत अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण शाळा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहकारी (फेलो) पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहकारी…

मुंबई येथील प्रगत संगणन विकास केंद्रात विविध पदांच्या एकूण ६० जागा

प्रगत संगणन विकास केंद्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प अभियंता पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रकल्प अभियंता पदांच्या ६० जागा शैक्षणिक पात्रता –…

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३ जागा सहसंचालक,…

मुंबई येथील पोर्ट ट्रस्ट यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून उपसभापती पदाकरिता  विहित नमुन्यातील अर्ज व ऑनलाईन पद्धतीने ई-मेल द्वारे आणि इतर पदांकरिता ऑनलाईन अर्ज …

मुंबई येथील सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील राज्य समन्वयक पदांच्या ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. राज्य समन्वयक पदांच्या ३ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.  विविध पदांच्या एकूण १० जागा कौशल्य मोहीम अधिकारी,…

डोंबिवली येथील स्मार्ट कल्याण विकास महामंडळात विविध पदांच्या २४ जागा

स्मार्ट कल्याण डोंबिवली विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २४ जागा इंटर्न नेटवर्क इंजिनियर, इंटर्न सॉफ्टवेयर…

मुंबई येथील माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ११ जागा

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ११ जागा वैद्यकीय तज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट,…

राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेल द्वारे) अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८ जागा कार्यकारी…