Browsing Category

News

प्रश्नसंच ३६४ निकाल : मिनाज शेख, पांडू गंडगुळे आणि संगीता शिंदे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३६४) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत मिनाज शेख, पांडू गंडगुळे आणि संगीता शिंदे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ३६३ निकाल : पायल नाईकर, शंकर बुरकूल, चित्रा पाटणकर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३६३) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत पायल नाईकर, शंकर बुरकूल आणि चित्रा पाटणकर  यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ३६२ निकाल : अमित काळे, विनोद बोरकुटे आणि निहाल सिंग अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३६२) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत अमित काळे, विनोद बोरकुटे आणि निहाल सिंग यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ३६० निकाल : कोमल भेलके, आर्या काटे आणि विनोद बोरकुटे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३६०) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत कोमल भेलके, आर्या काटे आणि विनोद बोरकुटे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ३५९ निकाल : अश्विनी खरात, निल आत्राम आणि निहाल सिंग अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३५९) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत अश्विनी खरात, निल आत्राम आणि निहाल सिंग यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ३५८ निकाल : योगेश नागरे, ऋषी वाघमारे आणि अश्विनी खरात अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३५८) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत योगेश नागरे, ऋषी वाघमारे आणि अश्विनी खरात यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ३५७ निकाल : योगेश नागरे, गणेश पुरी आणि राहुल वाडेकर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३५७) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत योगेश नागरे, गणेश पुरी आणि राहुल वाडेकर यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ३५६ निकाल : निल आत्राम, कोमल पाटील, राहुल वाडेकर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३५६) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत निल आत्राम, कोमल पाटील आणि राहुल वाडेकर यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ३५५ निकाल : कोमल पाटील, राकेश गर्जे आणि योगा अरसोद अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३५५) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत कोमल पाटील, राकेश गर्जे आणि योगा अरसोद यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये…

प्रश्नसंच ३५४ निकाल : ऋषी वाघमारे, महेश शेंडगे आणि नीलकंठ वाघ अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३५४) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत ऋषी वाघमारे, महेश शेंडगे आणि नीलकंठ वाघ यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…