Browsing Category

News

प्रश्नसंच ६९ निकाल : सुरज कुरसिंगे, शुभम कवडे आणि सचिन मेश्राम अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६९) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत सुरज कुरसिंगे, शुभम कवडे आणि सचिन मेश्राम यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यासाठी ‘महास्वयंम’ वर नोंदणी कशी कराल ?

आयुक्तालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील रिक्त असलेल्या जागा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आयोजित…

प्रश्नसंच ६८ निकाल : नितु खवस, सचिन मेश्राम आणि रुद्राणी वसावे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६८) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत नितु खवस, सचिन मेश्राम आणि रुद्राणी वसावे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

लोकसेवा आयोग लिपिक-टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा-२०१९ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ६ व १० आक्टोबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या गट-क लिपिक-टंकलेखक (मुख्य) परीक्षा-२०१९ या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो सबंधित वेबसाईट/ खालील लिंकवरून पाहता / डाऊनलोड करता येईल.…

प्रश्नसंच ६७ निकाल : अक्षय, सचिन मेश्राम आणि सुरज कुरसिंगे अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६७) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत अक्षय, सचिन मेश्राम आणि सुरज कुरसिंगे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये…

प्रश्नसंच ६६ निकाल : सिद्ध दहिफळे, राजेंद्र उंदीरवाड, सोमनाथ झणझन अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६६) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत सिद्ध दहिफळे, राजेंद्र उंदीरवाड आणि सोमनाथ झणझन यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या…

प्रश्नसंच ६५ निकाल : कुंवरसिंग वाळवी, अनिता वाळवी, स्वप्नील ठोके अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६५) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत कुंवरसिंग वाळवी, अनिता वाळवी आणि स्वप्नील ठोके यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या…

प्रश्नसंच ६४ निकाल : मुकुंद चौरे, रवींद्र आणि राहुल खरोटे अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६4) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत मुकुंद चौरे, रवींद्र आणि राहुल खरोटे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये…

प्रश्नसंच ६३ निकाल : राहुल मेश्राम, शुभम आणि स्वेता पुजारी अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६३) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत राहुल मेश्राम, शुभम आणि स्वेता पुजारी यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये…

प्रश्नसंच ६२ निकाल : योगिता भोईर, सुरेश सूर्यवंशी, योगेश नागरे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६२) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत योगिता भोईर, सुरेश सूर्यवंशी आणि योगेश नागरे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…