Browsing Category

News

प्रश्नसंच ६३ निकाल : राहुल मेश्राम, शुभम आणि स्वेता पुजारी अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६३) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत राहुल मेश्राम, शुभम आणि स्वेता पुजारी यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये…

प्रश्नसंच ६२ निकाल : योगिता भोईर, सुरेश सूर्यवंशी, योगेश नागरे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६२) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत योगिता भोईर, सुरेश सूर्यवंशी आणि योगेश नागरे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ६१ निकाल : योगेश नागरे, राहुल मेश्राम आणि सुरेश सूर्यवंशी अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६१) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत योगेश नागरे, राहुल मेश्राम आणि सुरेश सूर्यवंशी यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या…

पोलीस दलातील शिपाई पदांच्या १० हजार जागा भरण्याचा सरकारचा निर्णय

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्याबरोबरच पोलीस दलावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्यातील विविध पोलीस दलातील शिपाई संवर्गातील पदांच्या १०,००० जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सदरील भरती येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्यासाठी सर्वंकष…

प्रश्नसंच ६० निकाल : सुरेश सूर्यवंशी, नीलम मडावी, राहुल पावरा अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (६०) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत सुरेश सूर्यवंशी, नीलम मडावी आणि राहुल पावरा यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ५९ निकाल : नागनाथ मुंडे, निर्मला गेडाम, नीलम आवाड अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (५९) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत नागनाथ मुंडे, निर्मला गेडाम आणि नीलम आवाड यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ५८ निकाल : निर्मला गेडाम, प्रियंका सहारे, राज जाधव अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (५८) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत निर्मला गेडाम, प्रियंका सहारे आणि राज जाधव यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ५७ निकाल : सुरेश सूर्यवंशी, वसीम खान, संदीप खंदारे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (५७) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत सुरेश सूर्यवंशी, वसीम खान आणि संदीप खंदारे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ५६ निकाल : अंकुश पडवळ, रुद्राणी वसावे, सुरेश सूर्यवंशी अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (५६) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत अंकुश पडवळ, रुद्राणी वसावे आणि सुरेश सूर्यवंशी यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या…

प्रश्नसंच ५५ निकाल : सुरेश सूर्यवंशी, स्नेहल शिंदे, अश्विन निंबाळकर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (५५) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत सुरेश सूर्यवंशी, स्नेहल शिंदे आणि अश्विन निंबाळकर यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या…