Browsing Category

News

प्रश्नसंच ९५ निकाल : नागनाथ मुंडे, मनीषा आणि विक्रांत राजपूत अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (९५) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत नागनाथ मुंडे, मनीषा आणि विक्रांत राजपूत यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये…

प्रश्नसंच ९४ निकाल: शीतल घुगे, सुरज कुरसिंगे आणि राहुल राजपूत अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (९४) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत शीतल घुगे, सुरज कुरसिंगे आणि राहुल राजपूत यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ९३ निकाल: मोनिका धनद्रवे, नागनाथ दुपटले, नागनाथ मुंडे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (९३) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत मोनिका धनद्रवे, नागनाथ दुपटले आणि नागनाथ मुंडे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या…

प्रश्नसंच ९२ निकाल: नागनाथ मुंडे, सुरज कुरसिंगे आणि प्रियांका सहारे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (९२) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत नागनाथ मुंडे, सुरज कुरसिंगे आणि प्रियांका सहारे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या…

प्रश्नसंच ९१ निकाल: गजानन दुपटले, पांडुरंग भोये आणि सिद्धेश्वर अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (९१) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत गजानन दुपटले, पांडुरंग भोये आणि सिद्धेश्वर यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ९० निकाल: गजानन दुपटले, वैशाली झेले आणि अंकित अव्वलस्थानी

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (९०) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत गजानन दुपटले, वैशाली झेले आणि अंकित यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये…

प्रश्नसंच ८९ निकाल : नितु खवस, विशाल राठोड आणि सुरज शिंदे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८९) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत नितु खवस, विशाल राठोड आणि सुरज शिंदे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये…

बीडचा मंदार पत्की नागरी सेवा परीक्षेत देशात बाविसाव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) यांच्या मार्फत सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या नागरी सेवा परीक्षा-२०१९ या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून बीड येथील मंदार जयंत पत्की हा संपूर्ण देशातून २२ वा क्रमांक मिळवून उत्तीर्ण झाला आहे. सदरील निकाल…

प्रश्नसंच ८८ निकाल : नागनाथ मुंडे, सुरज कुरसिंगे, मनीषा पानसरे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८८) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत नागनाथ मुंडे, सुरज कुरसिंगे आणि मनीषा पानसरे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

प्रश्नसंच ८७ निकाल : सुरज कुरसिंगे, नागनाथ मुंडे आणि संजय पवार अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (८७) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत सुरज कुरसिंगे, नागनाथ मुंडे आणि संजय पवार यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…