Browsing Category

Sindhudurg

Jobs in Sindhudurg

सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतर्गत विविध पदांच्या २३ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन  अर्ज मागविण्यात येत आहेत विविध पदांच्या एकूण २३ जागा प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक…

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३३४ जागा

जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ३३४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३३४ जागा…

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या ३८ जागा

सिंधुरत्न समृद्धी योजना अंतर्गत डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठ, वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग अधिनस्त प्रादेशिक फळ केंद्र, वेंगुर्ला आणि कृषी संशोधन केंद्र, फोंडाघाट यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी…

सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १०१ जागा

सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०१ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक…

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या २ जागा

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवरील माळी पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. माळी पदाच्या एकूण २ जागा  शैक्षणिक पात्रता –…

सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या विविध पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवाच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८ जागा  …

सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ७२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २२ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सिंधुदुर्ग अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या चालक पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन…

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ९९ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सिंधुदुर्ग अधिनस्त असलेल्या पोलीस घटकातील पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ९९ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ८५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…