Browsing Category

Chandrapur

Jobs in Chandrapur

चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अशासकीय पदांच्या १७ जागा अशासकीय सदस्य पदाच्या जागा…

चांदा ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ७६ जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, चंदा, भद्रावती, जि. चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील  प्रशिक्षणार्थी पदाच्या  एकूण ७६ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक  उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहे. प्रशिक्षणार्थी…

चंद्रपूर महापारेषण कंपनीच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५३ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी मर्यादित, चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (नोंदणी)/ ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील डेटा एंट्री ऑपरेटर पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. डाटा एंट्री ऑपरेटर पदाच्या ५ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (चंद्रपूर) विविध पदांच्या एकूण ३५ जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC), यांच्या आस्थापनेवरील चंद्रपूर विभागात विविध पदांच्या एकूण ३५ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

चंद्रपूर येथील महापारेषण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३० जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, अकोला (महापारेषण) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३० जागा शिकाऊ उमेदवार…

पंजाबराव देशमुख (अकोला) कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या २० जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अधिनस्त असलेल्या कृषी महाविद्यालय, चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध पदांच्या एकूण २८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अशासकीय सदस्य पदांच्या २८ जागा अशासकीय सदस्य पदाच्या जागा…

चंद्रपूरच्या फॉरेस्ट अकॅडमीच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २१ जागा

चंद्रपूर फॉरेस्ट अकॅडमी ऑफ अडमिनिस्ट्रेशन, डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) तसेच विहित नमुन्यातील अर्ज…