Browsing Category

Raigad

Jobs in Raigad

रायगड जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८४० जागा

जिल्हा परिषद, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ८४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८४० जागा आरोग्य…

रायगड जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १२०८ जागा

जिल्हा परिषद, रायगड अधिनस्त असलेल्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण १२०८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शिक्षक पदांच्या एकूण १२०८…

रायगड जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या १० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अलिबाग- रायगड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १० जागा वैद्यकीय अधिकारी…

रायगड येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ७५ जागा

रायगड वैद्यकीय महाविद्यालय, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७५ जागा सहाय्यक प्राध्यापक आणि वरिष्ठ निवासी…

जिल्हा सामान्य रुग्णालय (रायगड) मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था अंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालय, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…

रायगड जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ९२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अलिबाग-रायगड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९२ जागा वैद्यकीय अधिकारी (M.B.B.S.),…

रायगड जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या १७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अलिबाग-रायगड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १७ जागा वैद्यकीय अधिकारी …

रयत शिक्षण संस्था सातारा यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८० जागा

रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८० जागा पर्यवेक्षक, पूर्व प्राथमिक शिक्षक,…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या १६ जागा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या १६ जागा विशेष कार्यकारी…

रायगड येथील महापारेषण यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६७ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायगड (महापारेषण) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या ६७ जागा शिकाऊ उमेदवार पदाच्या…