Browsing Category

Palghar

Jobs in Palghar

पालघर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ३९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, पालघर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३९ जागा…

पालघर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६७४ जागा

जिल्हा परिषद, पालघर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ६७४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६७४ जागा आरोग्य…

पालघरच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागात एकूण ८ जागा

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभाग, पालघर यांच्या आस्थापनेवरील मदतनीस पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मदतनीस पदांच्या एकूण ८ जागा अंगणवाडी मदतनीस…

पालघर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या २९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, पालघर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २९ जागा…

पालघर जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या ३७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पालघर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १४ जागा

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील ब्रिडींग चेकर्स पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. ब्रिडींग चेकर्स पदांच्या १४ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

न्युक्लीयर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये विविध पदांच्या १९ जागा

न्युक्लीयर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या ऑनलाईन (नोंदणी) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या १९ जागा अप्रेंटिस (सुतार) पदाच्या…

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३ जागा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका, विरार यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३ जागा वकील आणि वरिष्ठ विधिज्ञ…

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

वसई-विरार शहर महानगरपालिका, विरार यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३ जागा वकील, वरिष्ठ विधिज्ञ…

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये एकूण १९३ जागा

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९३ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. त्याकरिता…