Browsing Category

Ex- Announcement

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३२० जागा

उस्मानाबाद जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कंत्राटी ग्रामसेवक पदांच्या २० जागा शैक्षणिक…

पुणे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५९५ जागा

पुणे जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या १५ जागा शैक्षणिक…

रायगड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५१० जागा

रायगड जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५१० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या २४ जागा शैक्षणिक…

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १७१ जागा

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या ३३ जागा…

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९६ जागा

ठाणे जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या २ जागा शैक्षणिक…

वर्धा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २६४ जागा

वर्धा जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २६४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या १५ जागा शैक्षणिक…

यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५०५ जागा

यवतमाळ जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५०५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या २ जागा शैक्षणिक…

अकोला जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २४२ जागा

अकोला जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या १९ जागा शैक्षणिक…

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५५२ जागा

कोल्हापूर जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५५२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या १० जागा शैक्षणिक…

नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३३२ जागा

नंदुरबार जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.शैक्षणिक पात्रता – विविध पदांनुसार विविध पात्रता…
Visitor Hit Counter