Browsing Category

Ex- Announcement

मेल मोटर सर्व्हिसच्या आस्थापनेवर कार चालक पदांच्या एकूण १४ जागा 

भारत सरकारच्या डाक विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या मेल मोटर सर्व्हिस यांच्या आस्थापनेवरील कार चालक पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कार चालक पदांच्या एकूण…

भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २१८ जागा

भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २१८ जागा सहाय्यक अभियंता आणि सहाय्यक…

राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४९५ जागा

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विविध पदांच्या एकूण १६४ जागा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १६४ जागा प्रशिक्षणार्थी लिपिक,…

भारतीय विमानतळ प्राधिकारण मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १२२ जागा

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (शिकाऊ) पदांच्या एकूण १२२ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या १२२ जागाशैक्षणिक…

मालेगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५२ जागा 

मालेगाव महानगरपालिका अंतर्गत नागरी आरोग्य केंद्र,  मालेगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५२ जागा  पूर्णवेळ…

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा 

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड अंतर्गत नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांच्या आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी प्रशिक्षणार्थी (पदवीधारक/ पदविकाधारक) पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४४ जागा 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 37 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण 37 जागा बागा अधीक्षक, सहाय्यक बागा अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी,…

पनवेल महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त करीता विविध पदांच्या एकूण ५९ जागा

पनवेल महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५९ जागा सेवानिवृत्त उपअभियंता/ कार्यकारी अभियंता,…