Browsing Category

Amravati

Jobs in Amravati

अमरावती येथील संत गाडगे बाबा विद्यापीठात विविध पदांच्या १६ जागा

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती अधिनस्त वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शिक्षण महाविद्यालय, (B.Ed) दर्यापूर रोड, अंजनगाव सुर्जी, जि. अमरावती. यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक…

अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या २५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.  वैद्यकीय…

संत गाडगे बाबा (अमरावती) विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ८ जागा प्राचार्य आणि सहाय्यक…

अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३० जागा

अमरावती महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३० जागा विशेषज्ञ (चिकित्सक (औषध), प्रसूती आणि…

अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या २२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २२…

संत गाडगे बाबा (अमरावती) विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहायक प्राध्यापक पदांच्या २ जागा…

अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ७ जागा

अमरावती महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन/ ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या ७ जागा विविध विशेषज्ञ पदाच्या जागा शैक्षणिक…

प्रबोधिनी (अमरावती) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…

अमरावती महावितरण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५६ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, अमरावती (महावितरण) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत दिलेल्या पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

प्रबोधिनी (अमरावती) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १० जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…