महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ‘गट-क’ संवर्गातील विविध पदाच्या एकूण ८६२ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या गट-क संवर्गातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 'दुय्यम निरीक्षक' पदाच्या ३३ जागा, वित्त विभागातील 'कर सहाय्यक' पदाच्या ४७८ जागा, सामान्य प्रशासन विभागातील लिपिक-टंकलेखक (मराठी)…

पुणे येथे द युनिक अकादमीच्या ‘देवा जाधवर आणि मनोहर भोळे’ यांची मोफत कार्यशाळा

द युनिक अकॅडमी, पुणे यांच्या वतीने आगामी स्पर्धा परीक्षांकरिता गुरुवार दिनांक २९ मार्च २०१८ रोजी ‘गणेश कला क्रीडा केंद्र, नेहरू स्टेडियम शेजारी, स्वारगेट, पुणे’ येथे सकाळी १०:०० वाजता द युनिक…

दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर ‘परिचर’ पदाच्या एकूण ७८ जागा

सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ न्यायातील 'परिचर' पदाच्या ६५ जागा आणि कक्ष परिचर पदाच्या १३ जागा असे एकूण ७८ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

एकलव्य अकॅडमीत लिपिक-टंकलेखक/ जि.प सरळसेवा/ तलाठी बॅच उपलब्ध

पुणे येथील एकलव्य अकॅडमीत आगामी 'लिपिक-टंकलेखक/ जि.प.सरळसेवा/ तलाठी भरती' परीक्षेची संपूर्ण तयारी करण्यासाठी सुरु होत असलेल्या निवासी/ स्पेशल बॅच करिता प्रवेश देणे सुरू असून प्रवेश मर्यादित असल्याने…

वाशीम जिल्ह्यातील लाखाळा येथे कौशल्य विकास व रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशीम यांच्या वतीने २६१ बेरोजगारांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सोमवार दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी रोजगार…

i-Can अकॅडमीत तलाठी/ पोलीस भरती/ जिल्हा परिषद भरती बॅच उपलब्ध

पुणे येथील आय-कॅन (i-Can) स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रात आगामी तलाठी/ जिल्हा परिषद भरती/ पोलीस भरती लेखी परीक्षेची परिपूर्ण तयारी करण्यासाठी १ फेब्रुवारी २०१८ पासून सुरु होणाऱ्या विशेष बॅच करिता…

 बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव-राजा येथे कौशल्य विकास व रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, बुलढाणा यांच्या वतीने २०० बेरोजगारांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शुक्रवार दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजी रोजगार…

पुणे येथे ४५०० रुपयात सेल्फस्टडी आणि क्लासेस सर्व निवासी सुविधासह उपलब्ध

महागणपती करिअर फौंडेशन, पुणे येथे सेल्फस्टडीसह मोफत स्पर्धा परीक्षा क्लासेस (पीएसआय/ एसटीआय/ असिस्टंट/ राज्यसेवा पूर्व+मुख्य) उपलब्ध. सेल्फ स्टडीच्या सर्व सोयीसुविधांसह (राहणे+ जेवण+ २४ तास अभ्यासीका)…

लोकसेवा आयोगामार्फत महिला व बाल विकास विभागात ‘अधिकारी’ पदाच्या ४५ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागांतर्गत 'निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था / रचना व कार्य पद्धती अधिकारी/ अधिव्याख्याता/ जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी/ अधीक्षक/ सांख्यिकी अधिकारी (गट-ब)…

दहावी पास/ आय.टी.आय.पास उमेदवारांसाठी रेल्वे महाभरती फास्टट्रक बॅच उपलब्ध

सरकारी नोकरीची १००% हमी देणाऱ्या महाराष्ट्रातील अग्रगण्य संस्था असलेल्या सांगली येथील राजे अकॅडमीत पोलीस भरती/ सैन्य भरतीसाठी फिझीकल व लेखी परीक्षेची १००% तयारी व रेल्वे भरती- २०१८ साठी निवासी…