Browsing Category

Police Bharti

Jobs in Police Bharti

जालना जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४ जागा

महारष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, जालना यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

भंडारा जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २२ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

पुणे लोहमार्ग पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पोलीस, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे (शहर) पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१४ जागा

महारष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस मुख्यालय, पुणे (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७२० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, पिंपरी-चिंचवड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७२० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज…

सोलापूर (शहर) पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६७ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, सोलापूर (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

औरंगाबाद (शहर) पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५ जागा

महारष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ७८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

सांगली जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०५ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…
Visitor Hit Counter