Browsing Category

Police Bharti

Jobs in Police Bharti

बृहन्मुंबई आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०७६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, बृहन्मुंबई  यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०७६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

नागपूर (शहर) पोलीस आयुक्तालयात पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २८८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, नागपूर (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या २७१ जागा आणि कारागृह विभागातील १७ जागा असे एकूण २८८ पदे भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी…

मुंबई लोहमार्ग पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग पोलीस, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या ६१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस मुख्यालय, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

ठाणे (शहर) पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या १०० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय, ठाणे (शहर) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…
Visitor Hit Counter