Browsing Category

Police Bharti

Jobs in Police Bharti

महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर ‘पोलीस शिपाई’ पदांच्या एकूण ३४५० जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील विविध घटक प्रमुखांच्या आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई पदांच्या रिक्त असलेले पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रायगड- ८१ जागा, पालघर- ६१ जागा, सिंदुधुर्ग- २१ जागा, रत्नागिरी- ६६ जागा, जळगाव- १२८ जागा, धुळे- १६ जागा, नंदूरबार-…

सातारा जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

पुणे (ग्रामीण) पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, पुणे (ग्रामीण) यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

दत्ता घोरपडे यांचे पोलीस भरती-२०१९ उपयुक्त मार्गदर्शिका गाईड बाजारात उपलब्ध

पोलीस भरती-२०१९ करिता घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त असे दत्ता घोरपडे लिखित पोलीस भरती मार्गदर्शिका सुधारित पुस्तक नव्याने प्रकाशित होऊन बाजारात उपलब्ध झाले आहे. सदरील पुस्तकाची किंमत २६०/- रुपये एवढी असून पुस्तकाच्या…

धुळे जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

जळगाव जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १२८ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण 128 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २५ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६६ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

पालघर जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, पालघर यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…

रायगड जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ८१ जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलात पोलीस अधीक्षक, पोलीस मुख्यालय, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण ८१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार शैक्षणिक अर्हता आणि शाररिक चाचणी पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून…
Visitor Hit Counter