Browsing Category

Gondia

Jobs in Gondia

गोंदिया जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ६ जागा शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार…

गोंदिया राज्य राखीव पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

राज्य राखीव पोलीस दल, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भोजन सेवक आणि सफाईगार पदाच्या जागा…

गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ८ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वरिष्ठ निवासी डॉक्टर पदांच्या ८ जागा…

गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहायक प्राध्यापक पदांच्या ११ जागा…

आरोग्य विभाग गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षांचा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागातील गट-क संवर्गातील विविध पदांकरिता दिनांक २४ आक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित/ खालील दिलेल्या वेबसाईट लिंकद्वारे पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.…

गोंदिया जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ६१ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक व कुटुंब कल्याण सोसायटी, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांनाकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या…

महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १३८ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३८ जागा…

गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ३८ जागा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ निवासी पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कनिष्ठ निवासी पदांच्या ३८ जागा शैक्षणिक…

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सनदी लेखापाल पदांच्या एकूण ५६६ जागा

जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छ कक्ष अंतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षाचे योजनानिहाय वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी निवड केलेल्या सनदी लेखापाल यांचेकडून विहित…

गोंदिया जिल्हा न्यायालय यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

गोंदिया जिल्हा न्यायालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३ जागा सफाईगार व पहारेकरी पदांच्या जागा …