Browsing Category

Ex- Announcement

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४६६ जागा

रत्नागिरी जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 466 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.औषध निर्माता पदाच्या २५ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४१५ जागा

सोलापूर जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कंत्राटी ग्रामसेवक पदांच्या १९ जागा शैक्षणिक पात्रता …

सातारा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७०८ जागा

सातारा जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७०८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या २४ जागा शैक्षणिक…

सांगली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४७१ जागा

सांगली जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या १३ जागा शैक्षणिक…

अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ७२९ जागा

अहमदनगर जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७२९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.औषध निर्माता अधिकारी पदांच्या १२ जागा शैक्षणिक…

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३६२ जागा

औरंगाबाद जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३६२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या १६ जागा शैक्षणिक…

बीड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४५६ जागा

बीड जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कंत्राटी ग्रामसेवक पदांच्या २० जागा शैक्षणिक पात्रता –…

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २५७ जागा

गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कंत्राटी ग्रामसेवक पदांच्या १६ जागा शैक्षणिक पात्रता …

जळगाव जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६०७ जागा

जळगाव जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६०७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६ मार्च २०१९ पासून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या ३२ जागा शैक्षणिक…

राज्य सामाईक (बी.एड.) प्रवेश परीक्षा-२०१९ साठी ऑनलाईन अर्ज करा

महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत बी.एड. (नियमित) आणि बी.एड. (विशेष शिक्षण) या दोन वर्ष पूर्ण वेळ नियमित शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रवेशाकरीता मे-२०१९ मध्ये आयोजित…
Visitor Hit Counter