Browsing Category

Wardha

Jobs in Wardha

जिल्हा न्यायालयांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५७६३ जागा

राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील लघुलेखक (ग्रेड-३), कनिष्ठ लिपिक, शिपाई/ हमाल पदांच्या एकूण ५७६३ जागा भरण्यासाठी निवड यादी/ प्रतीक्षा यादी तयार करण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

माजी सैनिक कर्मचारी योगदान योजना अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत तसेच मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २१ जागा ओआयसी…

वर्धा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ३६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

वर्धा जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३७१ जागा

जिल्हा परिषद, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण ३७१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३७१ जागा आरोग्य…

वर्धा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत असून अतिविशेषतज्ञ, विशेषतज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी…

महात्मा गांधी वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा

महात्मा गांधी वैद्यकीय विज्ञान संस्था, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा प्राध्यापक,…

वर्धा जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९ जागा ब्लॉक…

सेलु तालुका दंडाधिकारी कार्यालयात कोतवाल पदाच्या एकूण १३ जागा

तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी कार्यालय, सेलु, जि. वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील कोतवाल पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्अयातील र्ज मागविण्यात येत आहेत. कोतवाल पदांच्या १३ जागा…

समुद्रपुर (वर्धा) तहसीलदार कार्यालयात कोतवाल पदाच्या एकूण १४ जागा

तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी कार्यालय, समुद्रपुर, जि. वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील कोतवाल पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कोतवाल पदांच्या एकूण १४ जागा…

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ९३ जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) यांच्या वर्धा जिल्ह्यातील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या ९३ जागा…