Browsing Category

Nagpur

Jobs in Nagpur

नागपूर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानात विविध पदांच्या १६ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध पदांच्या १६ जागा वरिष्ठ निवासी पदाच्या…

पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये विविध पदांच्या एकूण १०८ जागा

पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) यांच्या आस्थापनेवरील शिकाऊ उमेदवार पदांच्या एकूण १०८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या १०८ जागा शिकाऊ…

नागपूर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या २५ जागा

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, नागपूर (IGGMC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकसून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २५…

नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या ६ जागा

नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने तसेच विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध…

कामठी कन्टोमेंट बोर्ड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, कामठी, नागपुर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत विविध पदांच्या एकूण ४ जागा ड्राफ्ट्समन, ओटी नर्स, कनिष्ठ…

नागपूर येथील भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या २ जागा

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या २ जागा…

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगात विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १६ जागा अध्यक्ष आणि स्वतंत्र…

नागपूर भारतीय खाण ब्युरोच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३१ जागा

भारतीय खाण ब्युरो, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा संचालक, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी,…

नागपूर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानात विविध पदांच्या २२ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध पदांच्या २२ जागा ज्येष्ठ निवासी पदाच्या…

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेत ज्येष्ठ संशोधन सहकारी पदांच्या ३ जागा

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा वरिष्ठ संशोधन फेलो आणि कनिष्ठ…