Browsing Category

Announcement

राज्य आरोग्य विभागात समूह आरोग्य अधिकारी पदांच्या एकूण १९३७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई  यांच्या आस्थापनेवरील समूह आरोग्य अधिकारी पदांच्या एकूण १९३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. समूह…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २०३ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २०३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २०३ जागा प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, एक्स-रे…

केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७८९ जागा

भारत सरकारच्या संरक्षण खात्यांतर्गत असलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांच्या आस्थापनेवर विविध  पदांच्या एकूण 789 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून केवळ ऑनलाईन पद्धतीने  अर्ज मागविण्यात येत आहेत.विविध पदांच्या एकूण 789…

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या ३०७ जागा (मुदतवाढ)

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३०७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण 307 जागा ड्रॅगलाइन ऑपरेटर, डोझर ऑपरेटर,…

हिंगोली जिल्हा परिषद अंतर्गत सनदी लेखापाल पदांच्या एकूण ५७० जागा

हिंगोली जिल्हा परिषद अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सहाय्य निधी यांच्या आस्थापनेवरील सनदी लेखापाल पदांच्या एकूण ५७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये ऑप्टोमेट्रिस्ट पदांच्या ४७ जागा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) यांच्या आस्थापनेवरील ऑप्टोमेट्रिस्ट पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. ऑप्टोमेट्रिस्ट पदाच्या एकूण ४७ जागाशैक्षणिक पात्रता –…

हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २९० जागा

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २९० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २९०  जागा मेट (माइन्स) पदांच्या ६०…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेत वैज्ञानिक पदांच्या एकूण १८५ जागा

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) यांच्या भरती व मूल्यांकन केंद्राच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक (बी) पदांच्या एकूण १८५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वैज्ञानिक (बी)…

लातूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य विभाग, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४७ जागा फिजीशियन,…

भारत सरकारच्या सीमा सुरक्षा दलाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५३ जागा

भारत सरकारच्या सीमा सुरक्षा दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या ५३ जागा उप पायलट, अभियंते आणि रसद अधिकारी…