राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण २ जागा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा सिस्टम प्रशासक व…

नागपूर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत ज्येष्ठ निवासी पदाच्या एकूण २ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर (AIIMS) यांच्या आस्थापनेवरील ज्येष्ठ निवासी पदाच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत ज्येष्ठ निवासी पदाच्या २ जागाशैक्षणिक…

दिल्ली येथील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळात विविध पदांच्या ४ जागा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा उप महाव्यवस्थापक व मालमत्ता…

दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील लेखा अधिकारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. लेखा अधिकारी पदांच्या ५ जागा शैक्षणिक पात्रता –…

प्रश्नसंच ३०२ निकाल : विशाल दुबे, शुभम दैठण आणि सुचित्रा सरोदे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (३०२) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत विशाल दुबे, शुभम दैठण आणि सुचित्रा सरोदे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन…

नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील संयोजन सहायक प्राध्यापक पदांच्या ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून काही पदाकरिता विहित नमुन्यातील किंवा ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज…

दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा वैज्ञानिक, संशोधन…

बँक ऑफ इंडिया (BOI) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

बँक ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५ जागा प्राध्यापक, कार्यालय सहाय्यक, अटेंडंट आणि वॉचमन…

पुणेच्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २१ जागा

कर्मचारी राज्य विमा निगम, पुणे यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २१ जागाशैक्षणिक पात्रता –…