उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (बारावी) परीक्षेचा निकाल जाहीर

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-बारावी) परीक्षा निकाल जाहीर झाला उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (बारावी) परीक्षेचा निकाल थोड्याच वेळात लागणार HSC-उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-बारावी) परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र…

रांजणगावच्या (RMD) इंटरनॅशनल स्कुलमध्ये विविध पदांच्या भरपूर जागा

महागणपती फाउंडेशन संचालित रसिकलाल माणिकचंद धारीवाल (RMD) इंटरनॅशनल स्कुल, रांजणगाव गणपती यांच्या आस्थापनेवरील विविध शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या ३५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या अनुभवी उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

राज्य पोलीस दलात शिपाई संवर्गातील पदांसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ

राज्यातील विविध पोलीस आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक कार्यालय/ राज्य राखीव दलाच्या अंतर्गत असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई आणि सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४२९४ जागा  भरण्यासाठी पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

कृषी विभागातील कृषी सेवक पदाच्या परीक्षेच्या गुणवत्ता याद्या उपलब्ध

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापुर, लातूर, नागपूर, नाशिक, पुणे आणि ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील कृषीसेवक पदाच्या जागा भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदारांना…

राज्यातील तलाठी भरती- २०२३ सुधारित गुणवत्ता याद्या उपलब्ध झाल्या

राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या जागा भरण्यासाठी शासनामार्फत घेण्यात आलेल्या तलाठी भरती-२०२३ परीक्षेचा निकाल सुधारित गुणवत्ता याद्या उपलब्ध झाल्या असून जिल्हानिहाय गुणवत्ता यादी उमेदवारांना संबंधित वेबसाईट लिंकवरून…

यवतमाळ येथे खाजगी क्षेत्रातील १२९४ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, विद्यार्थी विकास विभाग, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती आणि लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय, यवतमाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण १२९४ बेरोजगारांना विविध खाजगी…

बुलढाणा येथे विविध पदांच्या १०३५ जागा भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अंतर्गत मॉडेल करिअर सेंटर, बुलढाणा तसेच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बुलढाणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण १०३५ बेरोजगारांना विविध खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून…

ग्रॅन्ट शासकीय महाविद्यालयात कंत्राटी डाटा इंट्री ऑपरेटर पदाच्या ५ जागा

मुंबई येथील ग्रॅन्ट शासकीय महाविद्यालय व सर ज.जी.समूह रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत डाटा इंट्री ऑपरेटर पदाच्या एकूण ५ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट…

अमरावती येथे खाजगी क्षेत्रातील १९८२ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, विद्यार्थी विकास विभाग, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती आणि श्री. शिवाजी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, मोर्शी रोड, अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण १९८२ बेरोजगारांना…
IMP