भारतीय मध्य रेल्वेत खेळाडू उमेदवारांकरिता विविध पदांच्या १२ जागा

भारतीय मध्य रेल्वे (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या केवळ खेळाडू असलेल्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या १२ जागा खेळाडू करिता विविध…

पुणेच्या उच्च ऊर्जा सामग्री संशोधन प्रयोगशाळेत विविध पदांच्या २ जागा

उच्च ऊर्जा सामग्री संशोधन प्रयोगशाळा, पुणे  यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा ज्युनियर रिसर्च…

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २१ जागा

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २१ जागा महाव्यवस्थापक,…

नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २ जागा

नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या २ जागा निगम लेखा सल्लागार, अंदाजपत्रक सल्लागार पदाच्या जागा…

नागपूर इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालयात विविध पदांच्या २४ जागा

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, नागपूर (IGGMC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून स्वहस्ते अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २४ जागा सहायक…

मुंबई जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३ जागा

मुंबई जलसंपदा विभाग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा संचालक, उपसंचालक, सहायक संचालक पदाच्या जागा…

पुणेच्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत विविध पदांच्या एकूण ३३ जागा

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ३३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत तसेच मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. विविध पदांच्या एकूण…

राज्यातील ४१२२ तलाठी पदांकरीता लवकरच भरती प्रक्रिया राबविणार

राज्यात तलाठी (गट-क) संवर्गातील रिक्त असलेली १०१२ पदे आणि नव्याने निर्माण करण्यात आलेली ३११० पदे अशी एकूण ४१२२ पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली असून सदरील भरती प्रक्रिया राबविण्याकरिता राज्यातील महसुली…

भारतीय मध्य रेल्वे (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

भारतीय मध्य रेल्वे मुंबईच्या आस्थापनेवरील लेवल-2 पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. लेवल-2 पदांच्या २ जागा शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार सविस्तर शैक्षणिक…

इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २ जागा

इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील तसेच ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २ जागा शहर अभियंता (स्थापत्य),…
IMP