नवीन जाहिराती

अमरावती जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर योग प्रशिक्षक पदांच्या ३४८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील योग प्रशिक्षक पदाच्या एकूण ३४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडूनविहित…

MCF पुणे येथे ४००० रुपयात सेल्फस्टडीच्या सर्व निवासी सुविधा उपलब्ध

पुणे येथील (MCF) महागणपती करिअर फौंडेशन, रांजणगाव येथे सेल्फस्टडीसह मोफत MPSC पूर्व परीक्षा, सरळ सेवा भरती, तलाठी, जिल्हा परिषद व…

मुंबई येथील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (पदवीधर/ पदविका) प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  ऑनलाईन…

आयटीआय (इलेक्ट्रिशियन/ वायरमन) पास विद्यार्थ्यांसाठी रेग्युलर बॅच उपलब्ध

अमरावती येथील अपेक्स टेक्निकल अकॅडमीत आगामी महावितरण, महापारेषण, महावीजनिर्मिती, रेल्वे भरती, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, इसरो, डीआरडीओ, भेल, ओएनजीसी, सैन्यभरती आणि…

एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस मध्ये विविध पदांच्या एकूण १६० जागा

एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विवीध पदांच्या एकूण १६0 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात…

भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २१८ जागा

भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळात सुरक्षा रक्षक पदांच्या एकूण ७००० जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा रक्षक (पुरुष) पदांच्या एकूण ७००० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४९५ जागा

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९५ जागा…

मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विविध पदांच्या एकूण १६४ जागा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…


नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३०७ जागा

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३०७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भारतीय विमानतळ प्राधिकारण मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १२२ जागा

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (शिकाऊ) पदांच्या एकूण १२२ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

मालेगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५२ जागा 

मालेगाव महानगरपालिका अंतर्गत नागरी आरोग्य केंद्र,  मालेगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा 

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड अंतर्गत नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांच्या आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी प्रशिक्षणार्थी (पदवीधारक/ पदविकाधारक) पदांच्या एकूण ५६ जागा…

कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४४ जागा 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 37 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण…

पनवेल महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त करीता विविध पदांच्या एकूण ५९ जागा

पनवेल महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध…

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध पदांच्या ४१ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण 1357 जागा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (कर्मचारी निवड आयोग) यांच्यामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या  एकूण १३५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५१ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध…


औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३८ जागा

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत औरंगाबाद शहर आरोग्य समिती, महानगरपालिका, औरंगाबाद  यांच्या आरोग्य विभागामार्फत  चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या…

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३० जागा

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील शीप डिझाइन सहाय्यक पदांच्या एकूण 3० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन  पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

नागपूर येथील मॉयल लिमिटेडच्या आस्थापानेवर विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा

नागपूर येथील मॉयल लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागात तांत्रिक सहयोगी पदांच्या ३७ जागा

भारतीय रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल मार्फत मध्य (मुंबई) विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ तांत्रिक सहयोगी पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

इंडियन ऑईल कार्पोरेशन (IOCL) मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५०० जागा 

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

वर्धमान महावीर वैद्यकीय महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक पदांच्या ५६ जागा

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदाच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

सातारा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ९६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

त्रावणकोर फर्टिलायझर्स आणि रसायनिक लिमिटेडच्या मध्ये एकूण ९८ जागा

फर्टिलायझर्स आणि रसायनिक लिमिटेड, त्रावणकोर यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ९८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  विहित नमुन्यातील…

तामिळनाडू निर्मिती व वितरण मंडळात विविध पदांच्या एकूण ५०० जागा

तामिळनाडू निर्मिती व वितरण महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ सहाय्यक/ लेखापाल पदांच्या एकूण ५०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…


मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात कनिष्ठ प्रणाली विश्लेषक पदांच्या एकूण ५० जागा

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ प्रणाली विश्लेषक पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये एकूण ५४ जागा

डिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक व्यवस्थापक, कनिष्ठ व्यवस्थापक आणि कार्यकारी पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

पुणे महानगरपालिकेत सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक पदांच्या एकूण ४५ जागा

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक पदाच्या एकूण 4५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

गोवा प्रशासनात लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या एकूण ७८ जागा

गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत गोवा प्रशासनाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 78 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १८२ जागा

भारतीय अंतराळ संशोधन अंतर्गत यू.आर. राव सेवा केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १८२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

भारतीय मानक ब्युरो यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५० जागा

भारतीय मानक ब्युरो यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तांत्रिक…

भारत सरकारच्या सीमा सुरक्षा दलात गट-बी/ सी पदांच्या एकूण ३१७ जागा

भारत सरकारच्या सीमा सुरक्षा दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

महापरीक्षा पोर्टल बंद; 72 हजार पदांची महाभरती विभाग स्तरावर होणार

राज्यात ७२ हजार पदांच्या महाभरतीला सुरवात होत असून आरक्षण तपासणीचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. दरम्यान, ही भरती प्रक्रिया महापरीक्षा पोर्टलद्वारे…

महावितरण कंपनीच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी अभियंता पदांच्या २६ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी अभियंता पदांच्या एकूण २6 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ४१८ जागा

दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा

राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

गेल (इंडिया) लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

गेल लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

पुणे मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५६ जागा

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १७० जागा

भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 170 जागा…

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध पदांच्या ८८६ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८८६ जागा भरण्यासाठी आयोजित करण्यात येत असलेल्या भारतीय वनसेवा परीक्षा-२०२० आणि…

केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १०१ जागा

 भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०1 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६६९ जागा

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६६९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध…

सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या प्रादेशिक खंडपीठात विविध पदांच्या १०० जागा

दिल्ली येथील सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण यांचे प्रादेशिक खंडपीठ (एएफटी) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

एअरलाइन अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८७ जागा 

एअरलाइन अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया मध्ये विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

ब्रॉडकास्ट अभियांत्रिकी सल्लागार इंडिया लिमिटेड (बीईसीआयएल) यांच्या आस्थापनेवर कुशल कंत्राटी पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…


दिल्ली उच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायिक साहायक पदांच्या एकूण १३२ जागा

दिल्ली उच्च न्यायालय यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ न्यायिक सहाय्यक पदांच्या एकूण १३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९५ जागा

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

केंद्रीय राखीव पोलिस दलात हेड कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समन) पदांच्या १४१२ जागा

केंद्रीय राखीव पोलिस दल यांच्या आस्थापनेवरील हेड कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समन) पदांच्या एकूण १४१२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या केवळ सेवेत असणाऱ्या मेदवारांकडून…

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांचे नवीन अधिकृत अप्लिकेशन उपलब्ध

आपणास विनंती करण्यात येते कि, नोकरी मार्गदर्शन केंद्र, बीड यांचे नवीन अधिकृत NMK अप्लिकेशन नुकतेच उपलब्ध झाले असून अप्लिकेशन डाऊनलोड…

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य विभागात प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ५७० जागा

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य विभाग (भोपाल) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध पदांच्या ५३ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्या मार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ४१ जागा 

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अंतर्गत नेव्हल फिजिकल अँड ओशनोग्राफिक लॅबोरेटरी यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (ट्रेड अप्रेंटिस) अपरेंटिस पदांच्या एकूण ४१…

सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयात विविध पदांच्या ४८ जागा 

सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन/ विहित नमुन्यातील…

राज्यात विविध विभागातील ७० हजार पदांसाठी लवकरच भरती प्रक्रिया

राज्यात लवकरच जवळपास ७० हजार पदांसाठी टप्प्याटप्प्याने भरती केली जाणार असून सुरुवातीला पोलिस दलातील ७१११ पदे प्राधान्याने भरणार आहेत. राज्यात…

दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळ मध्ये विविध पदांच्या एकूण २९७ जागा

दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…


भारतीय रेल्वेच्या पूर्व विभागात विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २७९२ जागा

भारतीय रेल्वेच्या पूर्व विभागाच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण 2792 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

कृपया NMK करिता NMK.CO.IN सर्च करा आणि मित्रांना आवश्य सांगा

आपणास विनंती करण्यात येते कि, नोकरी मार्गदर्शन केंद्र. बीड यांची NMK अधिकृत वेबसाईट शोधताना (NMK.CO.IN) टाईप करून सर्च/ बुकमार्क करावा, कारण…

मुंबई येथील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती दिनांक १० व…

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मध्ये व्यवस्थापन प्रशिक्षक पदांच्या एकूण ३९९ जागा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध व्यवस्थापन प्रशिक्षक (तांत्रिक) पदांच्या एकूण 399 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

नवीन जाहिराती

अमरावती जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर योग प्रशिक्षक पदांच्या ३४८ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील योग प्रशिक्षक पदाच्या एकूण ३४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडूनविहित…

MCF पुणे येथे ४००० रुपयात सेल्फस्टडीच्या सर्व निवासी सुविधा उपलब्ध

पुणे येथील (MCF) महागणपती करिअर फौंडेशन, रांजणगाव येथे सेल्फस्टडीसह मोफत MPSC पूर्व परीक्षा, सरळ सेवा भरती, तलाठी, जिल्हा परिषद व…

मुंबई येथील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८४ जागा

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (पदवीधर/ पदविका) प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ८४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  ऑनलाईन…

आयटीआय (इलेक्ट्रिशियन/ वायरमन) पास विद्यार्थ्यांसाठी रेग्युलर बॅच उपलब्ध

अमरावती येथील अपेक्स टेक्निकल अकॅडमीत आगामी महावितरण, महापारेषण, महावीजनिर्मिती, रेल्वे भरती, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, इसरो, डीआरडीओ, भेल, ओएनजीसी, सैन्यभरती आणि…

एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस मध्ये विविध पदांच्या एकूण १६० जागा

एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विवीध पदांच्या एकूण १६0 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात…

भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २१८ जागा

भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २१८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…


महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळात सुरक्षा रक्षक पदांच्या एकूण ७००० जागा

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा रक्षक (पुरुष) पदांच्या एकूण ७००० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४९५ जागा

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४९५ जागा…

मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विविध पदांच्या एकूण १६४ जागा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३०७ जागा

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३०७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

भारतीय विमानतळ प्राधिकारण मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण १२२ जागा

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (शिकाऊ) पदांच्या एकूण १२२ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

मालेगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५२ जागा 

मालेगाव महानगरपालिका अंतर्गत नागरी आरोग्य केंद्र,  मालेगाव यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मध्ये विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा 

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड अंतर्गत नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांच्या आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी प्रशिक्षणार्थी (पदवीधारक/ पदविकाधारक) पदांच्या एकूण ५६ जागा…


कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या ४४ जागा 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 37 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण…

पनवेल महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त करीता विविध पदांच्या एकूण ५९ जागा

पनवेल महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध…

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध पदांच्या ४१ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यांच्यामार्फत विविध पदांच्या एकूण 1357 जागा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (कर्मचारी निवड आयोग) यांच्यामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध आस्थापनेवरील  विविध पदांच्या  एकूण १३५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५१ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध…

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३८ जागा

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत औरंगाबाद शहर आरोग्य समिती, महानगरपालिका, औरंगाबाद  यांच्या आरोग्य विभागामार्फत  चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या…


कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३० जागा

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील शीप डिझाइन सहाय्यक पदांच्या एकूण 3० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन  पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

नागपूर येथील मॉयल लिमिटेडच्या आस्थापानेवर विविध पदांच्या एकूण ३६ जागा

नागपूर येथील मॉयल लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागात तांत्रिक सहयोगी पदांच्या ३७ जागा

भारतीय रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल मार्फत मध्य (मुंबई) विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ तांत्रिक सहयोगी पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

इंडियन ऑईल कार्पोरेशन (IOCL) मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५०० जागा 

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

वर्धमान महावीर वैद्यकीय महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक पदांच्या ५६ जागा

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक पदाच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट…

सातारा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ९६ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या…

त्रावणकोर फर्टिलायझर्स आणि रसायनिक लिमिटेडच्या मध्ये एकूण ९८ जागा

फर्टिलायझर्स आणि रसायनिक लिमिटेड, त्रावणकोर यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ९८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…


सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून  विहित नमुन्यातील…

तामिळनाडू निर्मिती व वितरण मंडळात विविध पदांच्या एकूण ५०० जागा

तामिळनाडू निर्मिती व वितरण महामंडळ यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ सहाय्यक/ लेखापाल पदांच्या एकूण ५०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात कनिष्ठ प्रणाली विश्लेषक पदांच्या एकूण ५० जागा

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ प्रणाली विश्लेषक पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये एकूण ५४ जागा

डिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक व्यवस्थापक, कनिष्ठ व्यवस्थापक आणि कार्यकारी पदांच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

पुणे महानगरपालिकेत सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक पदांच्या एकूण ४५ जागा

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक पदाच्या एकूण 4५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

गोवा प्रशासनात लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या एकूण ७८ जागा

गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत गोवा प्रशासनाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 78 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १८२ जागा

भारतीय अंतराळ संशोधन अंतर्गत यू.आर. राव सेवा केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १८२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…


भारतीय मानक ब्युरो यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५० जागा

भारतीय मानक ब्युरो यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तांत्रिक…

भारत सरकारच्या सीमा सुरक्षा दलात गट-बी/ सी पदांच्या एकूण ३१७ जागा

भारत सरकारच्या सीमा सुरक्षा दल यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

महापरीक्षा पोर्टल बंद; 72 हजार पदांची महाभरती विभाग स्तरावर होणार

राज्यात ७२ हजार पदांच्या महाभरतीला सुरवात होत असून आरक्षण तपासणीचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. दरम्यान, ही भरती प्रक्रिया महापरीक्षा पोर्टलद्वारे…

महावितरण कंपनीच्या आस्थापनेवर प्रशिक्षणार्थी अभियंता पदांच्या २६ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी अभियंता पदांच्या एकूण २6 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत विविध पदांच्या ४१८ जागा

दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४१८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा

राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

गेल (इंडिया) लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २५ जागा

गेल लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…


पुणे मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेडच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५६ जागा

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १७० जागा

भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 170 जागा…

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध पदांच्या ८८६ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ८८६ जागा भरण्यासाठी आयोजित करण्यात येत असलेल्या भारतीय वनसेवा परीक्षा-२०२० आणि…

केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १०१ जागा

 भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १०1 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६६९ जागा

वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६६९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध…

सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाच्या प्रादेशिक खंडपीठात विविध पदांच्या १०० जागा

दिल्ली येथील सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण यांचे प्रादेशिक खंडपीठ (एएफटी) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित…

एअरलाइन अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या एकूण ८७ जागा 

एअरलाइन अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…


ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया मध्ये विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

ब्रॉडकास्ट अभियांत्रिकी सल्लागार इंडिया लिमिटेड (बीईसीआयएल) यांच्या आस्थापनेवर कुशल कंत्राटी पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

दिल्ली उच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायिक साहायक पदांच्या एकूण १३२ जागा

दिल्ली उच्च न्यायालय यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ न्यायिक सहाय्यक पदांच्या एकूण १३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९५ जागा

नॉर्थन कोलफिल्ड्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

केंद्रीय राखीव पोलिस दलात हेड कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समन) पदांच्या १४१२ जागा

केंद्रीय राखीव पोलिस दल यांच्या आस्थापनेवरील हेड कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समन) पदांच्या एकूण १४१२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या केवळ सेवेत असणाऱ्या मेदवारांकडून…

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांचे नवीन अधिकृत अप्लिकेशन उपलब्ध

आपणास विनंती करण्यात येते कि, नोकरी मार्गदर्शन केंद्र, बीड यांचे नवीन अधिकृत NMK अप्लिकेशन नुकतेच उपलब्ध झाले असून अप्लिकेशन डाऊनलोड…

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य विभागात प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ५७० जागा

भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य विभाग (भोपाल) यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ५७० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्र सरकारच्या विविध पदांच्या ५३ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्या मार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…


संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या ४१ जागा 

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अंतर्गत नेव्हल फिजिकल अँड ओशनोग्राफिक लॅबोरेटरी यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (ट्रेड अप्रेंटिस) अपरेंटिस पदांच्या एकूण ४१…

सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयात विविध पदांच्या ४८ जागा 

सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन/ विहित नमुन्यातील…

राज्यात विविध विभागातील ७० हजार पदांसाठी लवकरच भरती प्रक्रिया

राज्यात लवकरच जवळपास ७० हजार पदांसाठी टप्प्याटप्प्याने भरती केली जाणार असून सुरुवातीला पोलिस दलातील ७१११ पदे प्राधान्याने भरणार आहेत. राज्यात…

दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळ मध्ये विविध पदांच्या एकूण २९७ जागा

दिल्ली अधीनस्थ सेवा निवड मंडळ यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

भारतीय रेल्वेच्या पूर्व विभागात विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २७९२ जागा

भारतीय रेल्वेच्या पूर्व विभागाच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण 2792 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

कृपया NMK करिता NMK.CO.IN सर्च करा आणि मित्रांना आवश्य सांगा

आपणास विनंती करण्यात येते कि, नोकरी मार्गदर्शन केंद्र. बीड यांची NMK अधिकृत वेबसाईट शोधताना (NMK.CO.IN) टाईप करून सर्च/ बुकमार्क करावा, कारण…

मुंबई येथील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती दिनांक १० व…


स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मध्ये व्यवस्थापन प्रशिक्षक पदांच्या एकूण ३९९ जागा

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध व्यवस्थापन प्रशिक्षक (तांत्रिक) पदांच्या एकूण 399 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने…

About NMK

NMK -Nokari Margadarshan kendra (नोकरी मार्गदर्शन केंद्र) is the leading Job portal of Maharashtra. All the Latest Jobs, NMK Jahirati 2020 are published on NMK. This Web Portal is updated on daily Basis, So will find latest Job updates on Every Day.  This Organisation is established in 2008. We guided Lakhs of candidates from all over Maharashtra.  The Concept of NMK is purely in Marathi Language, so its very easy to understand to all the job seekers.

The Core purpose of NMK is to guide the candidates from Gramin (Villages) region candidates, as the are always in search of Government Jobs. We always guide them through this portal. We also given Telephonic support to them For any technical difficulties. We have approximate 300+ centers in All over Maharashtra which always ready to heal the candidates. So this Portal is the Milestone in the Maharashtra State.

NMK 2020

All the Bharti Jahirati From All the districts of Maharashtra are published on this page. It includes Police Bharti, Talathi bharti, MPSC Jahirati, Mega Bharti 2020, So the respective updates about Jobs & vacancies are given here. The Nokari Margadarshan kendra is very trusted & Authentic Job Support System of State.

Dear candidates, For all the Job updates & recruitment keep visiting us. We will always keep adding latest Jobs & vacancies updates on this Website.

Visitor Hit Counter