छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेत एकूण ५४ जागा

महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था असलेल्या पुणे येथील छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ५४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 2५ ऑक्टोबर २०१९ आहे.

विविध पदांच्या एकूण ५४ जागा
मुख्य प्रकल्प संचालक, विभागीय प्रकल्प संचालक, सहाय्यक प्रकल्प संचालक, प्रकल्प अधिकारी, मुख्य प्रकल्प संचालक, प्रकल्प संचालक, सहाय्यक प्रकल्प संचालक, प्रकल्प अधिकारी, प्रधान मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक, मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक, वरिष्ठ प्रकल्प व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक, सहाय्यक प्रकल्प व्यवस्थापक, वरिष्ठ प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, सहकारी प्रकल्प अधिकारी, प्रधान सल्लागार, व्यवस्थापकीय सल्लागार, सहकारी व्यवस्थापक सल्लागार, तपशीलवार प्रकल्प अहवाल सल्लागार, वरिष्ठ सहकारी प्राध्यापक, सहकारी प्राध्यापक, वरिष्ठ सहाय्यक प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, संशोधन सहकारी, संशोधन अधिकारी, संशोधन सहाय्यक, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी आणि सांख्यिकी सहाय्यक, वरिष्ठ स्वीय सहायक, स्वीय सहायक, लघुलेखक, लघु- टंकलेखक, जनसंपर्क अधिकारी, ग्रंथपाल, भांडारपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल, चल छायाचित्रकार, सहाय्यक चल छायाचित्रकार, अभिलेखापाल, वीजतंत्री, मुकादम, नाईक, झेरॉक्स मशीन चालक आणि माळी पदांच्या जागा

शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रतेकरीता कृपया मूळ जाहिरात पाहावी.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतील.

 

अधिक माहितीसाठी कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचन करणे आवश्यक आहे.

 

जाहिरात पाहा   ऑनलाईन अर्ज करा

 

आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!


Comments are closed.