Browsing Category

Mega Bharti

 रायगड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५१० जागा

रायगड जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५१० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

 पुणे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५९५ जागा

पुणे जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५९५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून २६…

 नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६८७ जागा

नाशिक जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६८७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

 नांदेड जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५५७ जागा

नांदेड जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

 नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४०५ जागा

नागपूर जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४०५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

 लातूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २८६ जागा

लातूर जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २८६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

 जालना जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३२८ जागा

जालना जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

 हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १५० जागा

हिंगोली जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…