मालेगाव महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदाच्या एकूण ५२२ जागा

महानगरपालिका कार्यालय, मालेगाव, जि. नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या जागा केवळ मानधन तत्वावर भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती ३ ते ६ आक्टोबर २०१८ दरम्यान आयोजित करण्यात येत आहेत.

पशु वैद्यकीय अधिकारी पदाची १ जागा
पात्रता – पशु वैद्यकीयशाश्त्र पदवी आवश्यक आहे.

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदाच्या १९ जागा
पात्रता – एमबीबीएस आणि ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

नेटवर्किंग अॅडमिन पदाची १ जागा
पात्रता – बीई (कॉम्पुटर)/ बीएस्सी (आयटी) आणि ३/ ५ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

संगणक प्रोग्रामर पदाची १ जागा
पात्रता – बीई (कॉम्पुटर)/ बीएस्सी (आयटी) आणि ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या १२ जागा
पात्रता – स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ डिप्लोमा आवश्यक आहे.

कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिकल/ इलेक्ट्रिकल) पदाच्या २ जागा
पात्रता – मेकॅनिकल अभियांत्रिकी पदवी/ डिप्लोमा आवश्यक आहे.

सहाय्यक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ५ जागा
पात्रता – स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी आवश्यक आहे.

सहाय्यक कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाच्या ४ जागा
पात्रता – विद्युत अभियांत्रिकी पदवी आवश्यक आहे.

स्वच्छता निरीक्षक पदाच्या १४ जागा
पात्रता – बारावी उत्तीर्ण आवश्यक आहे.

स्टाफ नर्स/ नर्स मिडवाईफ पदाच्या ९ जागा
पात्रता – बारावी उत्तीर्णसह जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण आणि ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

मिश्रक पदाच्या एकूण ७ जागा
पात्रता – बारावी उत्तीर्णसह डी.फार्मसी आणि ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

गाळणी निरीक्षक पदाच्या ३ जागा
पात्रता – बीएस्सी (केमिस्ट्री) आणि ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

एएनएम पदाच्या एकूण १३ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्ण सह एएनएम कोर्स उत्तीर्ण आणि २ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

गाळणी चालक पदाच्या एकूण १६ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्ण आवश्यक आहे.

वीजतंत्री पदाच्या एकूण ३ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह आयटीआय (वीजतंत्री) आवश्यक आहे.

सर्व्हेअर पदाच्या एकूण ८ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह आयटीआय (सर्व्हेअर) आवश्यक आहे.

लघुलेखक पदाच्या एकूण २ जागा
पात्रता – बारावी उत्तीर्णसह इंग्रजी/ मराठी लघुलेखन १२० श.प्र.मि व टंकलेखन ४० श.प्र.मि आवश्यक आहे.

लिपिक टंकलेखक पदाच्या ६० जागा
पात्रता – कोणत्याही शाखेतील पदव , MS-CIT आणि मराठी टंकलेखन ३० श.प्र.मि व इंग्रजी ४० श.प्र.मि. व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण आवश्यक आहे.

फायरमन पदाच्या एकूण ३० जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह अग्निशमक कोर्स किंवा समतुल्य असणे आवश्यक आहे.

वाहनचालक पदाच्या एकूण ७० जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह आणि वाहनचालक परवाना तसेच अनुभव आवश्यक आहे.

जेसीबी चालक पदाच्या एकूण २ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह लोडर एक्सॅव्हेटर चालविण्याचा परवाना आवश्यक आहे.

बिट मुकादम पदाच्या एकूण १५ जागा
पात्रता – सातवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे.

फिटर (जोडारी) पदाच्या एकूण ५ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह आयटीआय (नळ कारागीर) आणि २ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

इलेक्ट्रिक पंप चालक पदाच्या एकूण ५ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह आयटीआय (पंप ऑपरेटर) आवश्यक आहे.

इलेक्ट्रिशिअन/ वायरमन पदाच्या एकूण ४ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह आयटीआय (तारतंत्री) आवश्यक आहे.

मेकॅनिक (गॅरेज) पदाची १ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह आयटीआय (मेकॅनिक) आवश्यक आहे.

शस्त्रक्रिया सहाय्यक पदाच्या एकूण ४ जागा
पात्रता – बारावी उत्तीर्णसह ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

कक्ष सेवक पदाच्या एकूण ५ जागा
पात्रता – सातवी उत्तीर्णसह ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

कक्ष सेविका पदाच्या एकूण ५ जागा
पात्रता – सातवी उत्तीर्णसह ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

ड्रेसर पदाच्या एकूण ३ जागा
पात्रता – दहावी उत्तीर्णसह ३ वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.

वॉचमन/ शिपाई पदाच्या एकूण ६० जागा
पात्रता – सातवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे.

व्हाॅलमॅन पदाच्या एकूण ६२ जागा
पात्रता – सातवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे.

मजूर पदाच्या एकूण ६९ जागा
पात्रता – सातवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे.

गवंडी (मिस्त्री) पदाच्या एकूण २ जागा
पात्रता – सातवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे.

वयोमर्यादा – उमेदवाराचे वय १८ ते ३८ वर्षे असावे (मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५ वर्षे सवलत.)

नोकरीचे ठिकाण – मालेगाव, जि. नाशिक.

थेट मुलाखत – ३ ते ६ आक्टोबर २०१८ रोजी महानगरपालिका, मालेगाव, जि. नाशिक येथे घेण्यात येतील.

अधिक माहितीसाठी कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचून करणे आवश्यक आहे.

 

जाहिरात डाऊनलोड करा

संबंधित वेबसाईट लिंक

 

 

 

Comments are closed.

Visitor Hit Counter