आयटीआय होल्डर पाहिजेत

सेक्युरिटी आणि कम्युनिकेशन क्षेत्रात १९९५ पासून काम करणाऱ्या ओम टेलिकम्युनिकेशन, प्रा. लि. अकोला या कंपनीस आय.टी.आय. (इलेट्रीक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स) वर्कर पाहिजेत.

Comments are closed.