आयटीआय होल्डर पाहिजेत

सेक्युरिटी आणि कम्युनिकेशन क्षेत्रात १९९५ पासून काम करणाऱ्या ओम टेलिकम्युनिकेशन, प्रा. लि. अकोला या कंपनीस आय.टी.आय. (इलेट्रीक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स) वर्कर पाहिजेत.

मोफत जॉब अलर्ट करीता नोंदणी करा 

Delivered by FeedBurner
Check EMAIL Inbox & Click on Activation Link.

Comments are closed.