प्रश्नसंच १४० निकाल: अमोल वाघमारे, अवधूत येनकर, सचिन कवनपुरे अव्वल

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र (NMK) यांच्या मार्फ़त घेण्यात आलेल्या सराव प्रश्नसंच (१४०) या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून सदरील परीक्षेत अमोल वाघमारे, अवधूत येनकर आणि सचिन कवनपुरे यांनी १००% गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत क्रमशः पहिल्या तीन मध्ये स्थान मिळविले असून बाकीचे गुणवंत परीक्षार्थी खालील प्रमाणे आहेत.

Leaderboard: सराव प्रश्नसंच क्र.७६

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!

Comments are closed.