इतर

गोवा येथील मनोरंजन संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

गोवा मनोरंजन संस्था, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

दमण मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सामुदायिक आरोग्य केंद्र, मोती दमण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण पूर्व मध्य विभागात विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण पूर्व मध्य विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

अमरावती येथील संत गाडगे बाबा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील…

गोवा येथील राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९ जागा 

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागात विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात…

मुंबई येथील महाराष्ट्र रेल्वेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २९ जागा 

महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या ७ जागा

डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखती आयोजित करण्याकरिता…

सोलापुर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा

सोलापुर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात आहेत. विविध…

गोव्यात माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेअंतर्गत विविध पदांच्या २२ जागा

गोव्यात माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजना यांच्या अस्थाप्नेवरील विविध पदांच्या एकुण २२ जागा भरण्यासाठी थेट मुलाखती आरोजित करण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक…

भारतीय तटरक्षक दलाच्या आस्थापनेवर असिस्टंट कमांडंट पदांच्या २५ जागा

भारतीय तटरक्षक दल यांच्या आस्थापनेवरील असिस्टंट कमांडंट (जीडी) पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण २५ जागा

पुणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता पदांच्या २५ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाइन/ ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठात विविध पदांच्या २० जागा

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विद्यापीठ, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील/ ऑनलाईन (ई-मेल)…

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आययोजित करण्यात आहेत.…

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ७ जागा

जिल्हा निवड समिती, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

नागपूर येथील जलसंपदा विभागात सेवानिवृत्त करिता उपअभियंता पदांच्या जागा

मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील उपअभियंता पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

कोल्हापूर येथील स्टेशन कॅन्टीन मध्ये माजी सैनिकांसाठी विविध पदांच्या २० जागा

स्टेशन कॅन्टीन, विद्यापीठ रोड, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक  असणाऱ्या माजी सैनिक उमेदवारांकडून विहित…

मुंबई विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदाची १ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहाय्यक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत प्रकल्प वैज्ञानिक पदाची १ जागा 

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प वैज्ञानिक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात…

मुंबई सीमा शुल्क विभागात खेळाडू करिता कर सहाय्यक पदांच्या १३ जागा

सीमा शुल्क विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कर सहाय्यक पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या केवळ खेळाडू उमेदवारांकडून विहित…

चंद्रपूर येथील सैनिक स्कूलच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

सैनिक स्कूल, चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

गोवा प्रशासनात लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा

गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत गोवा प्रशासनाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात…

गोवा येथील माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ४ जागा

माजी सैनिक कर्मचारी योगदान योजना, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

भारतीय सैन्य दलात एनसीसी उमेद्वारांसाठी कोर्स प्रवेशाकरिता एकूण ५० जागा

भारतीय सैन्य दलाच्या एनसीसी विशेष प्रवेश योजना अंतर्गत ४८ व्या कोर्स (ऑक्टोबर २०२०) करिता एकूण ५० उमेदवारांना प्रवेश देण्याकरिता पदांनुसार…

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये वैज्ञानिक पदांच्या एकूण १९ जागा

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक पदांच्या एकूण 19 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज…

गोवा येथील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये विविध पदांच्या 9 जागा 

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक  असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित…

पंजाब आणि सिंध बँकेत प्राध्यापक आणि कार्यालय सहाय्यक पदांच्या ९ जागा 

पंजाब आणि सिंध बँक ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा 

प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ संशोधन सहकारी पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट …

मुंबई येथील मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १० जागा

आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधात्रक…

मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २९ जागा

पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात विशेष कार्यकरी अधिकारी पदांच्या १२ जागा

महाराष्ट्र विद्यापीठ आरोग्य विज्ञान, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विशेष कार्य अधिकारी पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती…

वर्धा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

सोलापूरच्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठात विविध पदांच्या ४ जागा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी काही पदांसाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेद्वारांकडून…

भारतीय संसदेच्या आस्थापनेवरील संसदीय पत्रकार पदांच्या एकूण २१ जागा

भारतीय संसदेच्या आस्थापनेवरील संसदीय पत्रकार पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. संसदीय…

मुंबई येथील महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मध्ये विविध पदांच्या एकूण 38 जागा

महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 38 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज…

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १४ जागा

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 14 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात…

राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळ मार्फत राज्यात पटवारी पदांच्या ४२०७ जागा

राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळ, जयपूर यांच्या मार्फ़त राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पटवारी पदांच्या एकूण ४२०७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून…

प्रगत संगणन विकास केंद्र (CDAC) मध्ये विविध पदांच्या एकूण १६३ जागा

प्रगत संगणन विकास केंद्र, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प व्यवस्थापक, प्रकल्प अभियंता आणि प्रकल्प सहाय्यक पदांच्या एकूण १६३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

Visitor Hit Counter