Browsing Tag

Pune Bharti 2019

पुणे महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत एकूण ६ जागा

पुणे महानगरपालिका अंतर्गत छत्रपती शिवाजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील फिटर, निर्दशक, टर्नर निर्दशक, मेकॅनिकल ड्राफ्टसमन निदेशक, इलेक्ट्रिशियन निदेशक, ट्रेड थेअरी, कार्यशाळा शास्त्र आणि  गणित निदेशक पदांच्या एकूण ६…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात विविध पदाच्या एकूण २६ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, सहायक वित्त अधिकारी, कक्ष अधिकारी (सर्वसाधारण) आणि कक्ष अधिकारी (लेखा), पदाच्या  एकूण 26 जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज…

पुणे येथील भारती विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या एकूण १३५ जागा

पुणे येथील भारती विद्यापीठ अंतर्गत डॉ. पतंगराव कदम महाविद्यालय, सांगली व मातोश्री बयाबाई कदम कन्या महाविद्यालय, कडेगाव यांच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदांच्या एकूण १३५ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर भरण्यासाठी पदांनुसार…
Visitor Hit Counter