Browsing Tag

Mumbai Bharti 2019

मुंबई विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९ जागा

मुंबई विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण 19 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १९ जागा संचालक, ग्राम साथी, प्रकल्प सहाय्यक, लोकपाल,…

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १३ जागा

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख १८ नोव्हेंबर २०१९…

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागात कनिष्ठ अनुवादक पदांच्या १२ जागा

भारतीय रेल्वेच्या मध्य (मुंबई) विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अनुवादक पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ८ नोव्हेंबर २०१९ आहे. कनिष्ठ…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सहयोगी प्राध्यापक पदांच्या १६५ जागा

महानगरपालिका वैद्यकीय निवड समिती अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील  सहयोगी प्राध्यापक पदांच्या एकूण १६५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची…

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३२ जागा

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ अंतर्गत भारतीय स्कुबा डायव्हिंग आणि एक्वाटिक स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूट, तारकर्ली यांच्या आस्थापनेवरील व्यवस्थापक, समुद्री जीव संशोधक, वरिष्ठ PADI स्कूबा प्रशिक्षक, PADI स्कूबा प्रशिक्षक, वरिष्ठ PADI ड्राईव्ह…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर फेलोज पदाच्या एकूण १५ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील फेलोज (Fellows) पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख १९ ऑगस्ट २०१९ आहे. …
Visitor Hit Counter