Browsing Tag

MPSC Recruitment

लोकसेवा आयोग दुय्यम निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा उत्तरतालिका उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २० आक्टोंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क (मुख्य) परीक्षा-२०१९ (लिपिक-टंकलेखक, दुय्यम निरीक्षक आणि कर सहाय्यक) स्पर्धा परीक्षेच्या पेपर क्र-२ (दुय्यम निरीक्षक) परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध…

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (वर्ग-३) विभागीय परीक्षा निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २४ ते २७ आपल्या २०१९ दरम्यान मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (वर्ग-३) विभागीय परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेवारांना तो खालील संबंधीत वेबसाईट लिंकवरून पाहता/ डाऊनलोड करता…

लोकसेवा अयोग विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ़त २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ मधील विद्युत अभियांत्रिकी लेखी परीक्षेचा अंतिम निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो सोबतच्या संबंधित वेबसाईट लिंकवरून पाहता/…

लोकसेवा अयोग स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ निकाल उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फ़त २३ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी लेखी परीक्षेचा अंतिम निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो सोबतच्या संबंधित वेबसाईट लिंकवरून पाहता/…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०१९ जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उपनिरीक्षक, कर सहाय्यक आणि लिपिक–टंकलेखक (मराठी/ इंग्रजी) पदांच्या एकूण ३३८ पदे भरण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०१९ मध्ये सहभागी होण्यासाठी केवळ पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या…
Visitor Hit Counter