SSC-माध्यमिक प्रमाणपत्र (इय्यता-दहावी) परीक्षा निकाल ऑनलाईन उपलब्ध

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्या मार्फत मार्च २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक प्रमाणपत्र (दहावी) परीक्षेचा निकाल आज बुधवार दिनांक २९ जुलै २०२० रोजी दुपारी १:०० वाजता ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर करण्यात आला असून सदरील निकाल सोबत दिलेल्या वेबसाईट लिंकवरून विद्यार्थ्यांना पाहता/ डाऊनलोड करता येईल.

 

प्रसिद्धीपत्रक पाहा

येथे निकाल पाहा

येथे निकाल पाहा

 

Comments are closed.