Browsing Tag

MPSC Recruitment

लोकसेवा आयोग मार्फत महसूल व वन विभागात विविध पदाच्या १०० जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीतील सहाय्यक वन संरक्षक आणि वन क्षेत्रपाल पदाच्या जागा भरण्यासाठी…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ (मुदतवाढ)

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील विविध पदाच्या जागा भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वैज्ञानिक अधिकारी पदाच्या ४३ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासनाच्या ग्रह विभागाच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर गुन्हे, ध्वनी…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वन सेवा मुख्य परीक्षा-२०१८ जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वनरक्षक आणि वनक्षेत्रपाल पदाच्या ६९ जागा भरण्यासाठी रविवार दिनांक २८ आक्टोबर २०१८…