Browsing Tag

Maharashtra Recruitment

नाशिक आदिवासी विकास विभागात ‘शिक्षक’ पदांच्या ६०६ जागा (मुदतवाढ)

महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदाच्या जागा भरण्यासाठी केवळ नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ (मुदतवाढ)

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील विविध पदाच्या जागा भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा…

महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विभागात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ८७७ जागा

महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सेवा विभागाच्या आस्थापनेवरील ‘वैद्यकीय अधिकारी’ पदांच्या जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक…

औरंगाबाद मृद व जलसंधारण विभागात गट-ब संवर्गातील पदाच्या २८२ जागा

आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब या संवर्गातील पदाच्या…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदाच्या एकूण १५९ जागा

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या १५९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात विविध पदाच्या एकूण २४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य आरोग्य संस्था, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या जागा…

महाराष्ट्र आदिवासी पब्लिक स्कूल विविध पदांच्या १६१ जागा (मुदतवाढ)

महाराष्ट्र आदिवासी पब्लिक स्कूल सोसायटी अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या निवासी शाळांच्या आस्थापनेवरील शिक्षक आणि…

ठाणे येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदांच्या २६ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत (उमेद) जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध…