पोलीस भरती-२०१८ मैदानी चाचणी/ लेखी परीक्षा निकाल

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती- २०१८ साठी विविध जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या मैदानी चाचणी/ लेखी परीक्षेचे निकाल उपलब्ध झाले/ होत असून उमेदवारांना ते संबंधित 'जिल्ह्याच्या नावावर क्लिक करून…

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (सीईटी) परीक्षा-२०१७ निकाल

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या मार्फत डिसेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या 'अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा-२०१७' निकाल जाहीर झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित 'वेबसाईट…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विक्रीकर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-२०१६ अंतिम निकाल

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ३ जून २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या विक्रीकर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा- २०१६ चा अंतिम निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो संबंधित 'वेबसाईट लिंक' वरून डाऊनलोड करता येईल.…

पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक पदाच्या भरती प्रक्रिया २०१३-१४ चा निकाल

भारत सरकारच्या महाराष्ट्र डाक विभागाच्या आस्थापनेवरील पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक पदाच्या भरती प्रक्रिया २०१३-१४ चा निकाल उपलब्ध झाला असून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी उमेदवारांना 'अधिक…

पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक (खुला प्रवर्ग) निवड यादी (१)

भारत सरकारच्या महाराष्ट्र डाक विभागाच्या आस्थापनेवरील पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक पदाच्या भरती प्रक्रिया २०१३-१४ मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित…

पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक (खुला प्रवर्ग) निवड यादी (२)

भारत सरकारच्या महाराष्ट्र डाक विभागाच्या आस्थापनेवरील पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक पदाच्या भरती प्रक्रिया २०१३-१४ मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित…

पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक (इतर मागास) निवड यादी

भारत सरकारच्या महाराष्ट्र डाक विभागाच्या आस्थापनेवरील पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक पदाच्या भरती प्रक्रिया २०१३-१४ मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित…

पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक (अनुसूचित जाती) निवड यादी

भारत सरकारच्या महाराष्ट्र डाक विभागाच्या आस्थापनेवरील पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक पदाच्या भरती प्रक्रिया २०१३-१४ मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित…

पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक (अनुसूचित जमाती) निवड यादी

भारत सरकारच्या महाराष्ट्र डाक विभागाच्या आस्थापनेवरील पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक पदाच्या भरती प्रक्रिया २०१३-१४ मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित…

पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक (अपंग प्रवर्ग) निवड यादी

भारत सरकारच्या महाराष्ट्र डाक विभागाच्या आस्थापनेवरील पोस्टल असिस्टंट्स/ सहाय्यक पदाच्या भरती प्रक्रिया २०१३-१४ मध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड यादी उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती संबंधित…