नाशिक येथे २२ जून २०१८ रोजी कौशल्य विकास व रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नाशिक यांच्या वतीने ६३५ बेरोजगारांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शुक्रवार दिनांक २२ जून २०१८ रोजी रोजगार…

अभियांत्रिकी महाविद्यालय पदवी प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया 2018-2019

महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ करिता बी.ई/ बी.टेक पदवी अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत असून ऑनलाईन करण्याची…

औषध निर्माणशास्त्र पदविका/ पदवी प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया 2018-2019

महाराष्ट्रातील औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालयांतील शैक्षणिक वर्ष २०१८-२०१९ करिता पदविका/ पदवी अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत असून ऑनलाईन करण्याची…

अहमदनगर येथे उद्या १९ जून २०१८ रोजी कौशल्य विकास व रोजगार मेळावा

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अहमदनगर यांच्या वतीने २३१ बेरोजगारांना विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंगळवार दिनांक १९ जून २०१८ रोजी रोजगार…

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर शिपाई/ हमाल पदाच्या एकूण १६० जागा

मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई / हमाल पदाच्या एकूण १६० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.शिपाई/ हमाल पदाच्या पदाच्या १६० जागा…

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागात पुरवठा निरीक्षक पदांच्या १२० जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील पुरवठा निरीक्षक पदाच्या एकूण 120 जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या एकूण १३३ जागा

पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान मध्ये विविध पदांच्या १३३ जागा भरण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या थेट मुलाखतीसाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

राज्य गुप्तवार्ता विभागात सहाय्यक गुप्तवार्ता अधिकारी पदाच्या २०४ जागा

राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक गुप्तवार्ता अधिकारी (गट-क) पदाच्या जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

सारस्वत बँक यांच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ अधिकारी पदांच्या एकूण 300 जागा

सारस्वत बँकेच्या आस्थापनेवरील एकूण 300 जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कनिष्ठ अधिकारी (मार्केटिंग & ऑपरेशन्स) पदाच्या 300 जागाशैक्षणिक…

इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्राच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २४८ जागा

भारत सरकारच्या इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्राच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २४८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.टेक्निकल ऑफिसर…