सातारा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात विविध पदांच्या एकूण ९० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात अंतर्गत जिल्हा आरोग्य सोसायटी, जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात विविध पदाच्या एकूण २४ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्य आरोग्य संस्था, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.…

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या एकूण १८ जागा

राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्थेच्या सातारा आणि वर्धा येथील आस्थापनेवरील विविध पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत.ज्युनिअर नर्स पदाच्या…

गडचिरोली भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा मध्ये विविध पदाच्या १५ जागा

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.रसायनी पदाच्या एकूण ३ जागा…

अकोला येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदाच्या ७३ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या जागा केवळ कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन…

भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड मध्ये शिकाऊ तांत्रिक पदाच्या १५६ जागा

भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध शिकाऊ पदाच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.ऑपरेटर-सह-तंत्रज्ञ (शिकाऊ)…

इंडियन ऑईल कार्पोरेशन मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण ३०७ जागा

इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेड यांच्या पश्चिम विभागात विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.प्रशिक्षणार्थी…

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या बीड शाखेत विमा प्रतिनिधीच्या १११ जागा

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या बीड विभाग अंतर्गत ‘विमा प्रतिनिधी’ नियुक्त करावयाचे असून उमेदवार बीड, आष्टी, पाटोदा, शिरूर, गेवराई तालुक्याचा रहिवाशी व दहावी/ बारावी पास असलेल्या उमेदवारांनी त्वरित…

गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा येथे कोतवाल पदांच्या एकूण ३६ जागा

गडचिरोली जिल्ह्यातील उपविभागीय दंडाधिकारी तथा तहसीलदार, कुरखेडा यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोतवाल पदांच्या जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.कोतवाल…

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर मदतनीस पदाच्या एकूण ५० जागा

पुणे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दल कार्यालयाच्या आस्थापनेवर मदतनीस पदांच्या जागा भरण्यासाठी पात्रताधारक उमेद्वारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.मदतनीस पदाच्या एकूण ५० जागा…