Browsing Category

Announcement

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (पूर्व) परीक्षा-२०१९ जाहीर

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील विविध पदाच्या एकूण ३३९ जागा भरण्यासाठी महाराष्ट्र…

नाशिक आदिवासी विकास विभागात ‘शिक्षक’ पदांच्या एकूण ६०६ जागा

महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील शिक्षक पदाच्या जागा भरण्यासाठी केवळ नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव…

गेल इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १७६ जागा

गेल इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ अभियांत्रिकी आणि अधिकारी पदाच्या एकूण १७६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

मुंबई येथील माझगाव डॉक मध्ये तांत्रिक/ अतांत्रिक पदाच्या ७९८ जागा

मुंबई येथील माझगाव डॉक शिपबिल्ड्स लिमिटेड यांच्या स्थपनेवर कुशल आणि अर्ध-कुशल तांत्रिक कर्मचारी जास्तीत जास्त दोन…

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ४२२ जागा

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत अभियंता पदाच्या एकूण २९१ जागा (मुदतवाढ)

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील दुय्यम अभियंता (स्थापत्य/ यांत्रिकी व विद्युत/ वास्तुशास्त्रज्ञ) पदाच्या…

नांदेड येथे ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत विविध पदाच्या ११० जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियांतर्गत जिल्हा/ तालुका अभियान कक्ष, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध…

न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनीत प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या ३१२ जागा

न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २०० जागा

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी (अप्रेन्टिस) पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार…