भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ३१३ जागा

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इसरो) यांच्या आस्थापनेवर सहाय्यक आणि वरिष्ठ लिपिक पदांच्या एकूण ३१३ जागा भरण्यासाठी…