एअर इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवर ‘केबिन क्रू’ पदांच्या एकूण ४००…

एअर इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील 'केबिन क्रू' पदांच्या एकूण ४०० जागा भरण्यासाठी पात्र महिला उमेदवारांकडून…
:)