महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद मार्फ़त शिक्षक पात्रता परीक्षा (महा-टीईटी ) जाहीर

मुंबई येथील माझगाव डॉक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज…