माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स मध्ये विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण १०४० जागा

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स यांच्या आस्थापनेवर विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण १०४० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून…