केंद्रीय राखीव पोलीस दलात टेक्निकल/ ट्रेड्समन पदांच्या एकूण २९४५ जागा

भारत सरकारच्या केंद्रीय राखीव पोलीस बल यांच्या आस्थापनेवरील टेक्निकल/ ट्रेड्समन पदांच्या एकूण २९४५ जागा भरण्यासाठी…