महाराष्ट्र राज्य परिवहन महा मंडळाच्या आस्थापनेवर पदांच्या एकूण १३७७० जागा

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) यांच्या आस्थापनेवरील चालक तथा वाहक (कनिष्ठ), लिपिक (कनिष्ठ) आणि…