स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ‘मल्टी टास्किंग’ पदांच्या एकूण ८३०० जागा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांतील मल्टी टास्किंग स्टाफ (बहूउद्देशीय कार्य कर्मचारी)…