राज्य सामाईक (बी.एड.) प्रवेश परीक्षा-२०१९ साठी ऑनलाईन अर्ज करा

महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत बी.एड. (नियमित) आणि बी.एड. (विशेष शिक्षण) या दोन वर्ष पूर्ण वेळ नियमित शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रवेशाकरीता मे-२०१९ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा-२०१९ (MAH-B.Ed-CET-2019) आणि (MAH-B.Ed-ELCT-2019) मध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार पदवीधर/ पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण असावा.

परीक्षा फीस – खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ८००/- रुपये आणि अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/ भटक्या विमुक्त जाती/ भज-अ/ भज-ब/ भज-क/ भज-ड/ इतर मागासवर्गीय/ विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ४००/- रुपये आहे.

प्रवेशपत्र – १६ मे २०१९ पासून पासून उपलब्ध होतील.

निकाल – २० जून २०१९ जाहीर करण्यात येईल.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – १५ एप्रिल २०१९ आहे.

अधिक माहितीसाठी कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचन करणे आवश्यक आहे.

 

जाहिरात डाऊनलोड करा

ऑनलाईन अर्ज करा

 

 

 

 

Comments are closed.

Visitor Hit Counter