Browsing Category

Other

पेट्रोलियम संरक्षण संशोधन संघात क्षेत्र विशेषज्ञ पदांच्या एकूण १० जागा

भारत सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय अधिनस्त असलेल्या पेट्रोलियम संरक्षण संशोधन संस्था यांच्या आस्थापनेवरील सेक्टर विशेषज्ञ पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (इ-मेल)/ विहित…

दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

भारतीय कृषी संशोधन संस्था, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.विविध पदांच्या एकूण ३ जागा प्रकल्प सहाय्यक आणि…

मुंबई येथील इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेत विविध पदांच्या ४ जागा

इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्था, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा सहाय्यक प्रशासकीय…

इंडो-तिबेट सीमा पोलीस दलात वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण १४ जागा

केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या इंडो-तिबेटियन सीमा पोलिस दल यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी (सामान्य) पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत…

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालय यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३…

मुंबई येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठात विविध पदांच्या १५ जागा

महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १५ जागा शैक्षणिक पात्रता -…

गृह मंत्रालयात अनुभाग/ सहायक अनुभाग अधिकारी पदांच्या एकूण २० जागा 

गृह मंत्रालय यांच्या आस्थापनेवरील अनुभाग अधिकारी / सहायक अनुभाग अधिकारी पदाच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अधिकारी पदांच्या एकूण २० जागा अनुभाग अधिकारी/ सहायक…

सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये ७ जागा 

सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७ जागा …

वर्धा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ४० जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत, तसेच…
Visitor Hit Counter