Browsing Category

Other

मुंबईच्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणात विविध पदांच्या एकूण ४५ जागा

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ खाजगी सचिव पदांच्या एकूण ४५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वरिष्ठ खाजगी सचिव पदांच्या ४५ जागा…

नोएडा प्रगत संगणन विकास केंद्रात (CDAC) विविध पदांच्या एकूण ९ जागा

प्रगत संगणक विकास केंद्र, नोएडा (CDAC) यांच्या आस्थापनेवरील तांत्रिक सहाय्यक पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तांत्रिक सहाय्यक पदांच्या ९ जागा…

कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४० जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखाती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४० जागा संगीत आणि नाट्यशास्त्र…

चलन नोट प्रेस (नाशिक) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

चलन नोट प्रेस, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा सचिवीय सहायक व कनिष्ठ कार्यालय सहायक पदांच्या…

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ६ जागा महाव्यवस्थापक आणि सहाय्यक…

अमरावती येथील अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागात २८ जागा

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, अमरावती  यांच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या २८ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदस्य पदांच्या एकूण २८ जागा शैक्षणिक…

पुणेच्या जीएसटी आणि कस्टम्स आयुक्तालयात विविध पदांच्या एकूण ६ जागा

मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी आणि कस्टम्स, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील गुप्तचर अधिकारी पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहे. गुप्तचर अधिकारी पदांच्या ६ जागा शैक्षणिक पात्रता…

राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (NBE) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (NBE) यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संचालक पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहाय्यक संचालक पदांच्या ४ जागा शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार…