Browsing Category

Other

गोव्याच्या कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स मध्ये विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

गोव्याच्या कला अकादमी संचलित कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १६ जागा…

सोलापूर येथील महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्थेत विविध पदांच्या ७ जागा

महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य विमा संस्था रुग्णालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७ जागा शैक्षणिक…

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील हाऊसमन पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १५ जागा कनिष्ठ ग्रंथपाल, कनिष्ठ…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीमध्ये प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २१ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २१…

नागपूर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थामध्ये विविध पदांच्या एकूण ५ जागा

ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५ जागा  कार्यकारी…

अमरावती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय पदांच्या एकूण २३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २३ जागा निओनाटोलॉजिस्ट,…

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २० जागा

कर्मचारी राज्य विमा संस्था यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या २० जागा शैक्षणिक पात्रता –…

भंडारा नगर परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

भंडारा नगर परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण २४ जागा प्राध्यापक, प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि शिक्षक…

यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सुरक्षा रक्षक पदांच्या एकूण २५ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा रक्षक पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सुरक्षा रक्षक पदांच्या एकूण २५ जागा शैक्षणिक…

ठाणे महानगरपालिका यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १३ जागा वैद्यकीय सामाजिक कार्य अधीक्षक, वैद्यकीय निरीक्षक,…