Browsing Category

Other

मुंबई विद्यापीठ यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा संशोधन सहकारी, संशोधन सहाय्यक आणि…

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध पदाची १ जागा

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ तंत्रज्ञान विभागाच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प सहाय्यक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्ताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रकल्प सहाय्यक पदाची १ जागा…

पुणे येथील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत प्रकल्प वैज्ञानिक पदाची १ जागा 

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रकल्प वैज्ञानिक पदाची १ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रकल्प वैज्ञानिक पदाची १ जागा शैक्षणिक पात्रता…

मुंबई सीमा शुल्क विभागात खेळाडू करिता कर सहाय्यक पदांच्या १३ जागा

सीमा शुल्क विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कर सहाय्यक पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या केवळ खेळाडू उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहे. कर सहाय्यक पदांच्या एकूण १३ जागा शैक्षणिक…

चंद्रपूर येथील सैनिक स्कूलच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

सैनिक स्कूल, चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ११ जागा इलेक्ट्रीशियन सह पंप ऑपरेटर, शारीरिक…

गोवा प्रशासनात लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा

गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत गोवा प्रशासनाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा वरिष्ठ मनोचिकित्सक, वैद्यकीय…

गोवा येथील माजी सैनिक सहयोगी आरोग्य योजनेत विविध पदांच्या ४ जागा

माजी सैनिक कर्मचारी योगदान योजना, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा वाहन चालक, कारकून, महिला…

भारतीय सैन्य दलात एनसीसी उमेद्वारांसाठी कोर्स प्रवेशाकरिता एकूण ५० जागा

भारतीय सैन्य दलाच्या एनसीसी विशेष प्रवेश योजना अंतर्गत ४८ व्या कोर्स (ऑक्टोबर २०२०) करिता एकूण ५० उमेदवारांना प्रवेश देण्याकरिता पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. एनसीसी विशेष प्रवेश…

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये वैज्ञानिक पदांच्या एकूण १९ जागा

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील वैज्ञानिक पदांच्या एकूण 19 जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. वैज्ञानिक पदांच्या एकूण १९ जागा शैक्षणिक…

गोवा येथील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी मध्ये विविध पदांच्या 9 जागा 

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक  असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ९ जागा प्रकल्प सहयोगी आणि प्रकल्प…
Visitor Hit Counter