Browsing Category

Other

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ११ जागा

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन  (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ११ …

रायगड जिल्हा रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय पदांच्या एकूण ३ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय समन्वयक पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय समन्वयक पदांच्या ३ जागा…

औरंगाबाद येथील शासकीय विज्ञान संस्था मध्ये विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

शासकीय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, शासकीय विज्ञान संस्था, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत…

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस शिपाई पदांच्या ५२९७ जागा भरण्यास मान्यता

राज्याच्या पोलीस दलातील पोलीस शिपाई संवर्गातील पदांच्या रिक्त असलेल्या जागा भारण्यासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी कार्यवाही चालू असून सन २०१९ मधील ५२९७ पदे आणि सन २०२० मधील ७२३१ पदे असे एकूण १२५२८ पदे भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत. कायदा व…

पुणे येथील खडकी ऑर्डनन्स फॅक्टरी मध्ये विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या १० जागा

ऑर्डनन्स फॅक्टरी, खडकी, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीं पदांच्या एकूण १० जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शिक्षणार्थी  पदांच्या एकूण १० जागाशैक्षणिक पात्रता –…

भारतीय हवाई दलाच्या आस्थापनेवर लेखापाल/ लिपिक पदांच्या एकूण २ जागा

भारतीय हवाई दलाच्या आस्थापनेवरील लेखापाल-कम-लिपिक पदांच्या २ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. लेखापाल पदांच्या एकूण २ जागा लेखापाल-कम-लिपिक पदाच्या जागाशैक्षणिक…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ३ जागा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून ऑनलाईन  (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ३ जागा कनिष्ठ संशोधन…

दिल्ली येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ७ जागा

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, दिल्ली (IIT) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ७ जागा वरिष्ठ…

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्या आस्थापनेवर वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण १६ जागा

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या हॉस्पिटलच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय अधिकारी पदांच्या १६…