Browsing Category

Other

राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (NBE) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (NBE) यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संचालक पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सहाय्यक संचालक पदांच्या ४ जागा शैक्षणिक पात्रता – पदांनुसार…

वर्धा येथील अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागात एकूण १५ जागा

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील सदस्य पदांच्या १५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सदस्य पदांच्या एकूण १५ जागा शैक्षणिक पात्रता…

सांगली राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सहाय्यक कर्मचारी पदांच्या ५ जागा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक कर्मचारी पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज प्रत्यक्षात स्वीकारण्यात येत आहेत. सहाय्यक कर्मचारी पदांच्या ५ जागा शैक्षणिक…

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ७ जागा

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या ७ जागा संशोधन सहाय्यक, वरिष्ठ प्रकल्प संशोधन फेलो,…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनीत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या २२ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण कंपनी लिमिटेड, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणार्थी पदांच्या एकूण २२…

राज्य सरकारच्या कृषि व पदुम मंत्रालय मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४ जागा

राज्य सरकारच्या कृषि व पदुम विभाग मंत्रालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ४ जागा उच्चश्रेणी लघुलेखक गट-ब,…

लातूर येथील जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्रामध्ये विविध पदांच्या एकूण १२ जागा

जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १२ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण १२ जागा क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ,…

श्री साईबाबा संस्थान संचालित महविद्यालयात विविध पदांच्या एकूण ३७ जागा

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ, शिर्डी, जि. अहमदनगर संचालित महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखती आयोजित करण्यात येत आहेत. सहाय्यक…

महा मेट्रो (मुंबई) संचलन महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ५ जागा

महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळ मर्यादित यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने (ई-मेलद्वारे) अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विविध पदांच्या एकूण ५ जागा मुख्य…